Sim vip là gì? tại sao nên chọn mua sim vip?

Sim vip là gì thật sự nó vẫn còn là một danh từ chưa có một định nghĩa cụ thể…