Sim đầu số cổ là gì? cách mua nó như thế nào ?

Sim đầu số cổ cũng giống như một loại đồ cổ, thường có giá trị cao và tính quý hiếm…