Sim lục quý là gì? có ý nghĩa như thế nào?

Sim lục quý vốn được nhắc đến như một món hàng quý hiếm bởi mỗi một đầu số nhà mạng…